Als je bij ons een kamer huurt, krijg je te maken met huisgenoten. We houden het huis graag netjes en om de omgang tussen de verschillende bewoners nog verder te bevorderen is het noodzakelijk dat iedereen zich aan de huisregels houdt. Hieronder treft je een beknopt overzicht van de belangrijkste regels. Het volledige regelement vind je terug in de huurovereenkomst. Deze ontvang je wanneer je een kamer gaat huren.

 

  • De kamers worden gebruikt als woonruimte voor één persoon die werkend en/of studerend is, tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen.

 

  • De huurder heeft het recht bezoek in het gehuurde te ontvangen en te laten overnachten. Dit mag echter niet het

karakter van permanente medebewoning hebben.

  • Het recht van gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen komt toe aan de huurder en diens

medebewoners.

 

  • De woning wordt op brandveiligheid gecontroleerd. De huurder dient de woonruimte hiervoor ter beschikking te stellen.

 

  • De huur wordt maandelijks vóór de 1e van de maand betaald.

 

  • Huurprijzen zijn inclusief voorzieningen als gas/water/licht,internet, tv, gemeentelijke heffingen etc.

 

  • Het gebruik of in bezit hebben van drugs in of om de woning is ten strengste verboden. Bij overtreding volgt onmiddellijke uitzetting en einde van de huurovereenkomst.

 

  • Er zijn geen huisdieren toegestaan.

 

  • Het is verboden om in de woningen te roken.

Huisregels

 

Kamerverhuurvlissingen.nl